Sẽ chọn phương án tối ưu nhất cho Dự án KCN tại thôn Bắc Dũng

Sẽ chọn phương án tối ưu nhất cho Dự án KCN tại thôn Bắc Dũng

Tiếp thu kiến nghị của ông Ngô Xuân Hoành và các hộ dân thôn Bắc Dũng, huyện Quỳnh Phụ gửi qua Cổng TTĐT Chính phủ về việc xây khu công nghiệp tại đây, UBND huyện sẽ làm việc với liên doanh để khảo sát chi tiết, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đồng thời đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.